Tag

Vi kan renovere og restaurere alle typer tage. Vi har bred erfaring med mange forskellige slags byggeprojekter, men hvis vi selv skal sige det kommer vores ekspertise især til sin ret på tagrenoveringer.

Vinduer og døre

Vi udfører vindues- og tagudskiftninger på alle typer ejendomme, også som kombinationssager i forbindelse med facaderenovering og tagudskiftning.

Facade

Skader på jeres facader kan blive en dyr reparation, vi tilbyder at udbedre og renovere facaden på jeres ejendom i kombination med både tag- og vinduesudskiftning.

Service

I vores serviceafdelingen kan vores blikkenslagere rykke ud til mindre opgaver med relativt kort varsel

Restaurering

Fredede og historiske bygninger er en vigtig del af dansk kulturarv.
I BYENS ved vi, at restaureringsprojekter kræver en helt en særlig opmærksomhed.