BYENS TAG & FACADE organisation

BYENS TAG & FACADE organisation

Flad organisationsstruktur

Hos BYENS TAG & FACADE har vi en flad organisationsstruktur.
Fordi vi har færre ledelseslag er vores kolleger bemyndiget til – og forventet af – at tage ansvar for flere beslutninger i det daglige arbejde.

I dagligdagen er det sådan at det bedste argument går frem for den højeste placering i hierakiet, det giver både engagement og involvering i virksomheden og bidrager samtidig til vores fælles fremskridt og mål.

Sparring

Vi opfordrer til åben kommunikation, innovation og sparring.
Når vores kolleger tager lederskab kan vi ofte håndtere de problemer der potentielt opstår på en byggesag, hurtigere og nemmere.

Den flade struktur kræver lederskab i en vis forstand, men samtidig er det altid muligt at sparre med kolleger i alle lag af virksomheden, og netop sparring på tværs af roller og ansvarsområder er en af grundpillerne i vores virksomhed.
I det daglige betyder det at vi har en høj grad af informationsdeling. Det mener vi er nødvendigt for at give vores kolleger det bedste udgangspunkt for at tage ansvar for deres eget arbejde og de daglige jobfunktioner. Vores kolleger er alle sammen dybt kompetente og kender deres fagområder godt, det betyder at ideer udspringer fra alle lag af vores virksomhed.

 

Her kan du møde nogle af vores kolleger

Anders Peetz

Anders Peetz Tømrer

Martin Hauge Hansen

Martin Hauge Hansen Tømrer

John Kristensen

John Kristensen Blikkenslager