Tilbage til oversigt
Tilbage til alle cases

Procesoptimering og tidlig inddragelse

Da vi gav tilbud på Pileparken var det en af de største sager vi nogensinde har budt på, alligevel var det egentlig med ro i maven.

Procesoptimering og tidlig inddragelse

Opgaven

Et studie i kernekompetencer

Pileparken i Herlev er på mange måder et projekt der er skræddersyet til os og vores kompetencer.

Da vi gav tilbud på Pileparken var det en af de største sager vi nogensinde har budt på, alligevel var det egentlig med ro i maven. Vi vidste hvad det handlede om, og projektet ligger på alle måder indenfor vores felt af kernekompetencer.

Samtidig var vi stolte og spændte, for med Pileparken trådte vi ind i en ny liga af sager. Økonomisk og styringsmæssigt.

Allerede i planlægningsfasen af projektet havde vi fokus på optimering af projektet og inddragelse af håndværkerne.
Det har reelt betydet at alle arbejdersgrupper er blevet tilgodeset tidligt i processen, og havde mulighed for at have indflydelse på deres egne arbejdsgange.

Derfor har der allerede fra første dag været et rigtig godt flow i processen, og flere af arbejderne er forud for den oprindelige tidsplan.

Samtidig besluttede vi os hurtigt for at optimere på mobiliteten på på projektet, for at sikre fremdriften og kontinuiteten, det har på alle måder været med til at skabe fundamentet for succesen på projektet.

Samarbejde

Vores forudsætninger for at lykkes så godt med projektet har siden projekteringsfasen været til stede, men med det sagt kunne vi aldrig være kommet så godt i mål med projektet uden vores gode samarbejdspartnerne på sagen.

Både vores samarbejde med vores underentreprenører og den fælles forståelse der har været med bygherre og rådgiver har bidraget til sagens process.

Processen

Pileparken består af 4350m2 tag, 780 vindues- og dørelementer og 126 altaner fordelt på 7 blokke.
Projektet var projekteret til at løbe over 12 måneder, fra august 2022 til august 2023.

Tagtømrerne startede projektet op på blok A, og startede med at lave forstærkninger på samtlige spær, herefter opretning og loftlemme.
Der skulle desuden etableres udhæng, i stedet for de nuværende gesimser. Murene har hævet bygningerne med fire skifter mellem spærene.

Når der er muret op på langsider og gavle, lægger tømrerne fast undertag på de nyoprettede spær samt nymalede udhængslister på langsider og gavle. Der laves klemmelister og lægter, hvorefter vores blikkenslagere monterer zinktaghætter, zinktagrender og nedløb. Herefter åbnes overdækningen op, så murene slutteligt kan lægge tegl.

Grundet optimeringer, godt samarbejde og projektstyrelse afleverer vi vores egenproduktion på taget 2,5 måned før tid på Pileparken.

Synkront med tagudskiftningen startede vinduesudskiftningen på blok F, hvor vores vinduestømrer startede med udskiftning af vinduer på blokkens indgangside, der blev udskiftet fra bomlift grundet områdets belægninger og udsmykning.
Vinduerne blev pillet ud, nye vinduer blev monteret og herefter blev der lavet nye vinduesplader og listearbejde, arbejdet blev færdiggjort samme dag.

Altanerne blev samtidig udskiftet på blok F.
De eksisterende altanbrystninger er blevet demonteret af nedrivere, hvorefter vores drenge har monteret nye altanbrystninger, støbeforskalning, støbt udkrakket dæk og efterfølgende er et nyt klaplag blevet pudset, med fald mod nymonterede afløb. Slutteligt laves der ny membran.

På to af blokkene er der desuden lavet nye skifersålebænke.
Ift. altanarbejdet var vi henover december kortvarigt udfordret af frostvejr. For at opretholde fremdrift på altanudskiftningen, vurderede vi at der skulle tilføjes ekstra ressourcer på denne del af projektet i form af opmanding og en ekstra platform. Det har vi gjort for at sikre at alle arbejder kan afleveres før tid.

De rigtige folk til det rigtige arbejde

Vi har sat de rigtige folk på sagen fra starten, og kendt løsninger og faldgruber allerede inden vi vandt sagen.
Stilladset blev sat op før tid, og nedrivningen gik i gang mens vi gennemgik projektet en ekstra gang og fik lavet de nødvendige prøver. Vi havde i opstartsfasen en tæt dialog med rådgiver.

Vores drenge er vant til at arbejde tæt sammen og på tværs af faggrupper, arbejdet lå lige til højrebenet.

Vi tog desuden en beslutning om at etablere en større skurby end vi normalt gør – det kostede lidt ekstra, men kom igen i tifold da håndværkerene har haft de bedste forudsætninger for at sætte rammerne for deres arbejde, har kunne sætte sig ind i hinandens opgaver, og tjekke ind med hinanden flere gange dagligt.

Man kan sige at de har banet vejen for hinanden, i stedet for at gå i vejen for hinanden.

Omvendt rækkefølge

På papiret stod vi overfor en logistisk udfordring i vores fremdrift på altaner og vinduer kontra tagudskiftningen. Men grundet tagets fremdrift endte problemet med at være omvendt. Derfor ændrede vi rækkefølgen af blokke, for at tilsikre at udskiftningen af vinduer og altaner ikke kom i karambolage med stilladset og tagudskiftningen.

Denne rokering krævede en mindre omstrukturering af byggepladslogistikken, men i sidste ende var det ret problemfrit, da alle aktører på byggepladsen var villige til at omstrukturer deres arbejde, for at sikre planmæssig fremdrift.

Det krævede en omvarsling af beboere, men vi er blevet mødt med velvillighed og en lyst til at komme fælles i mål.
Dette har kun kunne lade sig gøre, fordi at samarbejdet med rådgiver og bygherre har været tillidsfuldt.

Fælles indsats

På Pileparken har projektet i høj grad været en fælles indsats og alle aktører har til hver en tid været forandringsvillige og har ugentligt været parate til at ændre deres arbejder og roller på byggepladsen – med den samlede fremdrift for øje.

Alle faggrupper har gennem hele projektet givet en hånd med hvor det gav mening, også selvom det ikke normalt ligger indenfor deres arbejde. Der har hele vejen igennem sagen været en stor forståelse for at “hvis vi skal lykkes, skal vi gøre det sammen”

På sager af denne størrelse kan det ikke undgåes at der vil opstå forhindringer, og hverdagens problemstillinger vil altid være tilstede. Det har de også været på Pileparken, men der har hele vejen gennem været en gensidig forståelse og respekt for hinandens arbejde. Kombineret med daglig dialog, har vi endnu til gode at støde på en forhindring vi ikke har kunne løse relativt nemt.

 

I runde tal

Nice to know om projektet

4350

m² tag

780

Vindues- og dørelementer

38,3 mill

Kontraktsum

126

Altaner

Udvalgte billeder

 • Slide 0
 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12

Bygherre

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Rådgiver

Danakon

Byggeledelse

Nicholas Dalby Carlsen

Yderligere info

Quotes icon

Når vi kommer i mål med projektet før 2 måned før tid, kan det i højeste grad tilskrives vores håndværkeres kompetencer og evner til at arbejde sammen.

Nicholas Dalby Carlsen Byggeleder, BYENS TAG & FACADE A/S

Hør nærmere

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler.

Jørn Risum Frederiksen

Jørn Risum Frederiksen Tilbudsberegner

Henrik Raalund

Henrik Raalund Tilbudsberegner